limits

V těchto dnech a hodinách bude uzavřena zadní část kavárny z důvodu soukromé akce. Zimní zahrada zůstavá nadále v provozu.